Multiplatform design

Designing social media engagement into multiplatform storytelling

We’re often brought into partnerships for projects that involve cross platform marketing and transmedia storytelling.

We specialise in information architecture, network design and technical strategy and we produce the social media elements of multiplatform projects such as theatre productions, art projects, citizen journalism, community and marketing campaigns.

Some of our most exciting projects involve partnerships with fantastic creative artists making work they want to extend to online spaces and we design engagement and interactivity native to web culture and behaviour. We become part of the creative team and knit social media elements into the initiative.

If you’d like to talk to us about getting involved in a project you’re working on, just get in touch!

Our latest blog posts about multiplatform design

Ar Waith Ar Daith: inside NativeHQ’s digital artistry for WMC #Awen2015…

During August 2015 the iconic Wales Millennium Centre celebrated its tenth anniversary with help from Walk the Plank, NativeHQ and other contributors. As a prelude to the public show in … read more...

Ar Waith Ar Daith: celfyddyd ddigidol NativeHQ ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru #Awen2015…

Yn ystod Awst 2015 dathlodd Canolfan Mileniwm Cymru ei ddegfed pen-blwydd gyda chymorth Walk the Plank, NativeHQ a chyfranwyr eraill. Fel preliwd i'r sioe gyhoeddus ym Mae Caerdydd ar 12 … read more...

Swyddi eraill ar Ar Waith Ar Daith: Cynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasol, Fideograffydd a Gyrrwr / Rheolwr Llwyfan…

Rydym yn hybysebu rhagor o swyddi o heddiw ymlaen: Cynhyrchydd Cyfryngau Cymdeithasol, Fideograffydd a Gyrrwr y Bws / Rheolwr Llwyfan. Maent yn rhan o brosiect Ar Waith Ar Daith, ar gyfer … read more...

More jobs on Ar Waith Ar Daith: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer, Videographer…

We are advertising three more jobs from today: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer and Videographer. All these roles are for the Ar Waith Ar Daith project, part of Wales … read more...

Er sylw pobl celfyddydol Cymru! Tair swydd gydag Ar Waith Ar Daith / Walk the Plank…

Rydym yn chwilio am gyflwynydd, dylunydd a threfnydd taith ar gyfer prosiect mawr o'r enw Ar Waith Ar Daith, ar gyfer dathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod haf … read more...

Calling all Wales arts people! Three jobs with Ar Waith Ar Daith / Walk the Plank…

We need a host, a designer and a programmer for a big project called Ar Waith Ar Daith, for the 10th anniversary celebrations of the Wales Millennium Centre in summer 2015. These are … read more...

Philip Glass’ The Trial: sharing the life of an opera in social media…

In recent months we have been working with Music Theatre Wales, the contemporary opera company, for the first time. Our aim has been to help develop the innovative use of digital media by … read more...

The Trial gan Philip Glass: rhannu bywyd opera ar gyfryngau cymdeithasol…

Yn y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn gweithio gyda Music Theatre Wales, y cwmni opera cyfoes, am y tro cyntaf. Ein nod ni oedd helpu datblygu defnydd arloesol o gyfryngau digidol gan y … read more...

Y Bont, Gwobrau Theatr Cymru 2014 a diolchiadau pwysig…

Mae'n anodd credu bod blwyddyn lawn wedi mynd heibio ers cynhyrchiad Y Bont yn Aberystwyth. Roedd y ddrama yn nodi hanner ganrif ers y protest iaith torfol enwog ar bont Trefechan yn … read more...

Free Folk collaborative map project…

We've just finished putting together a collaborative map project for Forest Forge Theatre Company for their new production, Free Folk.  The Free Folk map is a place where anyone can add … read more...