Video: Democratic Deficit event / Fideo: digwyddiad Diffyg Democrataidd

Gwahoddodd Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru fi i’r Pierhead i gadeirio trafodaethau grŵp am sut mae cyfryngau digidol yn gallu cyfrannu at ddemocratiaeth gwell yng Nghymru, fel rhan o’r digwyddiad Diffyg Democrataidd: Lleoliaeth – achubiaeth datganoli? ar 12fed o Fehefin 2013. Maen nhw newydd rhannu fideo o fy nghrynodeb o syniadau a sylwadau yn ôl i bawb. Roedd sôn am y we, newyddion lleol, sgyrsiau aml-blatfform, data agored a gwleidyddion a newyddiadurwyr ar-lein. Dyma fersiwn gwreiddiol o’r fideo heb lais cyfieithiad ar y pryd.

The Presiding Officer of the National Assembly for Wales invited me to the Pierhead to chair group discussions on how digital media can contribute to better democracy in Wales, as a part of the event Democratic Deficit: Localism – the salvation of devolution? on the 12th of June 2013. We mentioned the web, local news, multiplatform conversations, open data and politicans and journalists online. I gave my summary of the discussions in Welsh and here is a dubbed version of the video with a live translation into English.