Gwefan Theatre Café: Llyfrgell Destunau ac amlieithrwydd

theatre-cafe-hafan

Company of Angels ydy cwmni theatr yn Llundain, Lloegr sydd yn cynhyrchu dramâu am ac i bobl ifanc. Derbyniais alwad ffôn oddi wrthynt ychydig fisoedd yn ôl yn gofyn os allai NativeHQ adeiladu gwefan ar gyfer Theatre Café, gŵyl ar draws Ewrop lle mae testunau newydd a’i cyfieithiadau yn cael eu perfformio sgript-mewn-llaw.

Mae’r wefan bellach yn fyw ar www.theatrecafe.eu.

Roedd sawl amcan ar gyfer y wefan. Roedd rhaid iddi hi barhau am flynyddoedd i ddod a bod yn ddigon estynadwy er mwyn gwasanaethu digwyddiadau yn Leeds, Berlin, Frankfurt ac Amsterdam yn 2014 a 2015 yn ogystal â digwyddiadau wedyn. Digwyddiad ydy cyfle i unrhyw un i ragweld gwaith dramodwyr a chyfieithwyr newydd. Mae ymarferwyr theatr yn ei ddefnyddio er mwyn canfod cyd-weithwyr a thestunau ar gyfer cynhyrchiadau yn y dyfodol. Felly roedd calendr o ddigwyddiadau yn hanfodol. Y nodwedd fwyaf trawiadol efallai yw’r Llyfrgell Destunau ar gyfer pori’r sgriptiau sydd ar gael, sy’n chwiliadwy ar sail teitl, gwlad, ieithoedd sydd ar gael a nifer o aelodau o’r cast. Yn ogystal roedd rhaid i ni gynnig y rhyngwyneb mewn pedair iaith: Saesneg, Almaeneg, Iseldireg a Norwyeg ond mae amrywiaeth ehangach o ieithoedd yn y testunau.

Fel llawer o ein prosiectau adeiladwyd gwefan Theatre Café yn WordPress sydd dal yn ddibynadwy a hygyrch fel system rheoli cynnwys sy’n ddigon galluog i ddarparu’r nodweddion arferol yma. Mae’n bwysig bod y client yn cadw’r rhyddid i gynnal a chadw’r wefan yn y dyfodol mewn unrhyw ffordd maent yn ei ddewis, heb ffioedd trwydded meddalwedd. Gall ddweud taw hynny yw’r egwyddor ‘Os ydych chi’n caru rhywun gadewch iddo fod yn rhydd’ yn y maes meddalwedd rydd a chod agored.

theatre-cafe-texts

Os ydych chi’n pendroni sut wnaethon ni adeiladu’r Llyfrgell Destunau, mae hi’n defnyddio mathau o gofnodion wedi’i addasu (byddai term gwell yn handi) – nodwedd WordPress defnyddio pan mae cofnodion neu dudalennau yn anaddas. Ar y bwrdd gwaith mae mathau penodol o gofnod ar gyfer testunau ac awduron. Gall weld unrhyw destun penodol. Fel arall mae’r Llyfrgell, awdur neu iaith yn cael ei rendro yn awtomatig i’r ymwelydd yn ôl templed ar sail meini prawf chwilio a dewis iaith ryngwyneb. Rydym yn hapus iawn gyda’r canlyniad ac eisiau cydnabod Marc Heatley Design am bartneru gyda NativeHQ ar y prosiect anarferol hwn.

Video: Democratic Deficit event / Fideo: digwyddiad Diffyg Democrataidd

Gwahoddodd Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru fi i’r Pierhead i gadeirio trafodaethau grŵp am sut mae cyfryngau digidol yn gallu cyfrannu at ddemocratiaeth gwell yng Nghymru, fel rhan o’r digwyddiad Diffyg Democrataidd: Lleoliaeth – achubiaeth datganoli? ar 12fed o Fehefin 2013. Maen nhw newydd rhannu fideo o fy nghrynodeb o syniadau a sylwadau yn ôl i bawb. Roedd sôn am y we, newyddion lleol, sgyrsiau aml-blatfform, data agored a gwleidyddion a newyddiadurwyr ar-lein. Dyma fersiwn gwreiddiol o’r fideo heb lais cyfieithiad ar y pryd.

The Presiding Officer of the National Assembly for Wales invited me to the Pierhead to chair group discussions on how digital media can contribute to better democracy in Wales, as a part of the event Democratic Deficit: Localism – the salvation of devolution? on the 12th of June 2013. We mentioned the web, local news, multiplatform conversations, open data and politicans and journalists online. I gave my summary of the discussions in Welsh and here is a dubbed version of the video with a live translation into English.

Y Bont digidol – Theatr Genedlaethol Cymru & NativeHQ

kye-bwyta

Rydyn ni’n blogio o Ganolfan y Celfyddydau, Aberystwyth bore yma. Mae dwy awr i fynd cyn dechrau Y Bont, y stori aml-blatfform am ddau cymeriad – a llwyth o bobl ifanc y wnaeth protestio dros statws i’r iaith ar Bont Trefechan yn 1963.

Os dych chi’n methu’r digwyddiad byw a pherfformiad yn Aberystwyth rydych chi’n gallu dilyn popeth ar-lein – gan gynnwys lluniau a fideos – ar y pryd, o le bynnag yn y byd rydych chi’n byw. Mae dau opsiwn: dilynwch @ybont2013 ar Twitter neu ewch i wefan Y Bont 2013.

(DIWEDDARWYD y cofnod hwn ym mis Awst 2014 er mwyn ychwanegu dolen i’r wefan archif Y Bont 2013, sy’n ardderchog.)

We’re blogging from the Arts Centre in Aberystwyth this morning. There are two hours to go until the beginning of Y Bont, the multiplatform story about two characters – and a crowd of young people who held a sit-in protest on Trefechan Bridge to raise the status of the Welsh language (the word ‘pont’ in the title translates to ‘bridge’).

If you can’t make it to the live event and performance in Aberystwyth you can follow everything online as it happens – including videos and images – from anywhere in the world. There are two options: follow @ybont2013 on Twitter or go to the Y Bont 2013 website.

(This post was UPDATED in August 2014 to link to the wonderful Y Bont 2013 archive website.)