More jobs on Ar Waith Ar Daith: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer, Videographer

We are advertising three more jobs from today: Bus Driver / Stage Manager, Social Media Producer and Videographer.

All these roles are for the Ar Waith Ar Daith project, part of Wales Millennium Centre’s tenth anniversary celebrations over summer 2015.

These are fantastic opportunities to take part in an exciting project with Walk the Plank, NativeHQ and others; a tour of Wales to discover inspiration and artistry of the nation, to share from the Centre to Wales to the world.

Please share the details with people who would be interested in these jobs.

Check out the Ar Waith Ar Daith website for more details on the project.

Er sylw pobl celfyddydol Cymru! Tair swydd gydag Ar Waith Ar Daith / Walk the Plank

Rydym yn chwilio am gyflwynydd, dylunydd a threfnydd taith ar gyfer prosiect mawr o’r enw Ar Waith Ar Daith, ar gyfer dathliadau dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru yn ystod haf 2015.

Dyma gyfleoedd gwych i gymryd rhan mewn prosiect cyffrous; taith o gwmpas Cymru i ddarganfod yr ysbrydoliaeth a chelfyddyd y wlad, i’w rhannu o’r Ganolfan i’r wlad a’r byd.

Plîs anfonwch y manylion at unrhyw un sy’n addas am y swyddi.

Rydym ni yn NativeHQ yn falch o gael ein penodi fel artist digidol gan gynhyrchwyr cwmni Walk the Plank. Byddwn yn rhannu mwy am y profiad hwnnw trwy gofnodion sydd i ddod.

Yn y cyfamser, ewch i wefan Ar Waith Ar Daith am ragor o fanylion am y prosiect.

Calling all Wales arts people! Three jobs with Ar Waith Ar Daith / Walk the Plank

We need a host, a designer and a programmer for a big project called Ar Waith Ar Daith, for the 10th anniversary celebrations of the Wales Millennium Centre in summer 2015.

These are superb opportunities to participate in an exciting project; a journey around Wales, discovering the inspirations and art of the country, sharing it from the Centre to the country and the world.

Please pass the details to anyone you think might be interested.

We at NativeHQ are chuffed to have been appointed digital artist by producers Walk the Plank. We’ll be sharing more about that experience in upcoming posts.

In the meantime, head to the Ar Waith Ar Daith website for further info on the project.