Ymchwil a dadansoddiad

O ddadansoddiad rhwydwaith i ymchwil platfform, gallwn helpu i gael y wybodaeth sydd ei angen arnoch trwy archwilio data, monitro sgyrsiau a chasglu’r gwybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Boed yn astudiaeth ddichonoldeb, prosiect adolygu neu mapio, mae gennym brofiad gyda threfnu data i ffeindio patrymau ystyrlon a all lywio camau gweithredu.