Cymorthfeydd cyfryngau cymdeithasol A465 – Merthyr Tudful a Glynebwy

Ar hyn o bryd rydyn ni wrthi’n trefnu cymorthfeydd cyfryngau cymdeithasol ym Merthyr Tudfil a Glynebwy. Gweler y digwyddiadau isod sydd yn cael eu cynnal gan A465.com, menter i bobol sydd yn byw ac yn gweithio ym Mlaenau’r Cymoedd.

Dydd Mercher 22ain mis Chwefror 2012
Cymorthfeydd cyfryngau cymdeithasol
Canolfan Busnes Orbit, Merthyr Tudful
8:30AM – 10:30AM sesiwn i fusnesu
12:00 hanner dydd – 2:20PM sesiwn i grwpiau cymunedol

Dydd Gwener 24ain mis Chwefror 2012
Cymorthfeydd cyfryngau cymdeithasol
Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glynebwy
9:00AM – 11:00AM sesiwn i fusnesu
12:30PM – 2:50PM sesiwn i grwpiau cymunedol

Mae dau ddyddiad o ddau sesiwn fel y dwedais uchod. Rwyt ti’n gallu ffeindio mwy ar y wefan A465 neu cer i’r daflen i fusnes a’r daflen i grwpiau cymunedolArcheba dy le am ddim nawr.