Cyflwyniadau a gweithdai

Rydym yn creu cyflwyniadau a gweithdai ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau a chyd-destunau eraill. Boed yn hysbysu, hyfforddi neu greu brosesau ar gyfer eich gwaith, gallwn greu cyfuniad o bynciau a gweithgareddau sydd yn addas i’ch anghenion.

O sgwrs fer i brosesau dysgu tymor hir, rydym yn hyblyg ac yn gallu addasu i’ch anghenion a blaenoriaethau.

Cysylltwch รข ni i roi gwybod i ni beth hoffech chi i ni i ddatblygu a chyflwyno.