Craffu ar y Cyfryngau CymdeithasolCymorth parhaus cymorth ar gyfer gwaith cyfryngau cymdeithasol eich sefydliad gyda’n gwasanaeth misol.

Gwella gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol eich sefydliad gyda data, dealltwriaeth, datblygu strategol, hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth pwrpasol

Craffu ar y Cyfryngau Cymdeithasol yw ein gwasanaeth misol sydd yn darparu cymorth parhaus i chi ar gyfer eich gwaith gyda chyfryngau cymdeithasol yn eich sefydliad.

 

Mae’r gwasanaeth yn seiliedig ar ein profiad eang o helpu sefydliadau i ddatblygu dull strategol ar gyfryngau cymdeithasol, hyfforddi staff, cynllunio ymgyrchoedd a chynghori ar ddatblygu cymunedol. Rydym wedi datblygu dull sy’n cydnabod yr angen i ddatblygu gallu ac arbenigedd o fewn eich sefydliad – i reoli eich llais cyfryngau cymdeithasol eu hunain ac eich perthynasau gyda chydweithwyr, rhanddeiliaid, cyflenwyr a chwsmeriaid.

 

Byddwn yn addasu ein cymorth yn seiliedig ar beth mae eich sefydliad yn ei angen trwy ddatblygu eu defnydd o blatfformau cymdeithasol. Gallai hyn olygu bod eich tîm arweinyddiaeth angen briffio am y maes, mae angen eich hyfforddiant i’r staff neu mae angen i chi ddatblygu strategaeth sy’n cysylltu yr hyn yr ydych yn ei wneud at amcanion y sefydliad. Gallai hyn gynnwys pa strategaeth canllawiau yr ydych yn gosod yn eu lle am ddefnydd staff o gyfryngau cymdeithasol neu sut yr ydych yn rheoli cyfrifon y sefydliad a sut yr ydych yn mesur llwyddiant. Byddwn yn asesu eich anghenion mewn cyfarfod cychwynnol a chynllunio rhaglen ar eich cyfer a fydd yn esblygu dros amser wrth i chi ei wneud.

 

Wrth i chi ddatblygu, byddwn yn rhoi i chi berthynas barhaus ar sail fisol ddod ynghyd i asesu eich perfformiad presennol trwy ddata a dadansoddiad hewristig, yn mynd drwy eich agenda sy’n datblygu, datrys unrhyw faterion sydd wedi dod i’r amlwg ac awgrymu syniadau i chi.

 

Byddwn yn rhoi mynediad i chi i wefan ddata dadansoddeg fydd yn eich galluogi i edrych ar berfformiad eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol gyda’i gilydd, ynghyd ag e-bost dyddiol neu wythnosol a fydd yn adrodd ar eich gweithgareddau ac yn tynnu eich sylw at unrhyw negeseuon neu ymatebion newydd.

 

Rydym yn helpu llawer o sefydliadau i ddeall y goblygiadau ar gyfer y defnydd o gyfryngau cymdeithasol yn eu gwaith, gan roi cipolwg unigryw i’r defnydd proffesiynol o’r platfformau hyn ar gyfer marchnata, gwasanaeth cwsmeriaid, cyfathrebu mewnol a chydweithio, datblygu cynnyrch ac adrannau eraill.

 

Os hoffech chi i ddod â ni i mewn i’ch tîm i adeiladu eich rhinwedd i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddeallus ac yn effeithiol, cysylltwch â ni i drefnu trafodaeth ar sut y gallwn eich helpu.